Invizimals: Battle Hunters

PlayStation Mobile Inc.

Lần Cập nhật mới nhất 2 tháng 12, 2016

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Bạn đã sử dụng BlueStacks? Mở Ngay
  • Bộ sưu tập

  • Tính năng trò chơi

  • Cách chơi

  • TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Tính năng trò chơi

Welcome to the amazing world of the Invizimals™, hunter!

Invizimals™ are invisible mythical creatures made of energy that live all over the world. Hunters worldwide use their mobile devices to locate them, hunt them, and make them grow through battle. Join the creatures of the Invizimals™ saga and TV show on a brand-new adventure.

This is a free trial version limited to 6 creatures and 25 cards. An additional, one-time purchase is needed to unlock the full content which includes over 170 creatures.

* Join the Alliance of Invizimals™ Hunters.
* Explore the world setting up radars that detect Invizimals™ energy.
* Capture them using traps, and use them in battle.
* Find and defeat the evil Xtractor robots.
* Train your Invizimals™ so they become stronger, level up, and evolve.
* Earn and use battle cards that unleash spectacular attacks on your enemies.
* Discover and battle through over 40 unique landmarks around the world.
* Collect unique creatures that hide in the jungle, in the ocean, across the desert.
* Set up your defence tower to defend your Invizimals™ village.
* Attack players around the world, and raid their villages.
* Make friends, compete against them, see yourself in worldwide rankings.
* Become the best Invizimal™ Hunter.

Discover a world of fantasy and adventure. The world of Invizimals™.

Available in English, French, Italian, German, Spanish, Polish and Portuguese.

Software subject to license: https://www.playstation.com/en-us/legal/terms-of-use/op/

Ít lại Xem thêm

Chơi Invizimals: Battle Hunters trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Invizimals: Battle Hunters trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Invizimals: Battle Hunters trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Invizimals: Battle Hunters

  • Nhấn vào icon Invizimals: Battle Hunters tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt