Smash Z'em All

Smash Z'em All

Trò chơi điện tử | Playwing

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 26 tháng 2, 2019

Tính năng trò chơi

A peaceful little town? I don’t think so! The zombie apocalypse is here and you must defend yourself by shooting hoops with their heads… and your trusty baseball bat!

Pack some weapons and have some cruel fun in this apocalyptic adventure to defend you and your friends!

Game features:

• 50+ cool skins for your character
• 60+ dangerous weapons
• Modern pixel art
• Spooky sound effects

Ít lại Xem thêm

Chơi Smash Z'em All trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Smash Z'em All trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Smash Z'em All trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Smash Z'em All

  • Nhấn vào icon Smash Z'em All tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt