Magibot

Magibot

Adventure | Plug in Digital

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 10 tháng 10, 2018

Tính năng trò chơi

The Odyssey of the last chance

Follow the adventures of ILO, a small magician robot sent by humans to a planet of last resort.
With its pointed hat and Magic Book, Ilo explores a world full of hostile creatures to find the terraforming beacons. It makes its way using “magical” blocks. The powers to fly, stop time or pass through objects are all powers that will help it overcome obstacles and bravely continue its odyssey.

Magibot combines the principles of a platform game and those of a strategy game. Wisely place the action blocks upstream before taking control of your character.

Features:
- Unique blend of a platform game and a strategy game
- 9 magical powers to acquire
- 40 Highly interactive Levels
- 2 game modes: Puzzle and Action

Ít lại Xem thêm

Chơi Magibot trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Magibot trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Magibot trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Magibot

  • Nhấn vào icon Magibot tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt