Ocean Bubble 2048

Ocean Bubble 2048

Thông thường | Frank Lee1

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 11 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

Don't try to hide it, we know you can't get enough fun 2048 games! So don't be shy, do yourself a favor and download this fun Ocean Bubble 2048 game, and merge a balls to win!

HOW TO PLAY:
1. Swipe on screen to choose where the fruit falls!
2. Shoot and hit the same balls!
3. Why stop here? Try and win more points in this endless fun experience!

FEATURES:

⭐ Relaxing yet addictive. The best way to kill time!
⭐ Train your brain and mindfulness while having fun!

Can you merge the balls into the final goal - 2048? Try and challenge yourself!

Ít lại Xem thêm

Chơi Ocean Bubble 2048 trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Ocean Bubble 2048 trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Ocean Bubble 2048 trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Ocean Bubble 2048

  • Nhấn vào icon Ocean Bubble 2048 tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt