Perfect Time

Perfect Time

Puzzle | MOONEE PUBLISHING LTD

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 26 tháng 3, 2021

Tính năng trò chơi

Perfect time spender that will fill every free moment of your day.

Perfect Time is an amazing Puzzle simulation that requires patience, timing, and focus - only with these qualities you will get to the next level! We know you spent hours watching these ASMR videos on social media, but, have you ever tried it by yourself?

This oddly satisfying puzzle will require you to tap fast, or maybe not that fast? Are you Perfect enough to tap at the Perfect Time?

Ít lại Xem thêm

Chơi Perfect Time trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Perfect Time trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Perfect Time trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Perfect Time

  • Nhấn vào icon Perfect Time tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt