Geometry Dash World

Geometry Dash World

Arcade | RobTop Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 17 tháng 12, 2019

Tính năng trò chơi

Geometry Dash is back with a brand new adventure! New levels, new music, new monsters, new everything!

Flex your clicky finger as you jump, fly and flip your way through dark caves and spiky obstacles. Discover the lands, play online levels and find the secrets hidden within the World of Geometry Dash!

• Rhythm-based Action Platforming!
• Ten unique levels with music from Dex Arson, Waterflame and F-777!
• Play daily quests and earn rewards!
• Play online levels created by the Geometry Dash community!
• Unlock unique icons and colors to customize your character!
• Fly rockets, flip gravity and much more!
• Use practice mode to sharpen your skills!
• Challenge yourself with the near impossible!

Approved by RubRub \ (•◡•) /

Ít lại Xem thêm

Chơi Geometry Dash World trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Geometry Dash World trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Geometry Dash World trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Geometry Dash World

  • Nhấn vào icon Geometry Dash World tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt