2048 Classic

2048 Classic

Puzzle | S2Apps.com

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 28 tháng 9, 2018

Tính năng trò chơi

The best 2048 game optimized for Android. Super fast performance and super fun.


HOW TO PLAY
Swipe to move the tiles. When two tiles with the same number touch, they merge into one! Reach 2048.


Features:
- 18 beautiful color themes
- Undo last movement
- Game is automatically saved
- Endless mode (you can keep playing after 2048... 4096...)
- Sensitivity configuration
- Native android app with super performance and smooth animation
- Share score with friends
- Material design
- Easy of use
- Clean interface


We would like to thank all the half million users that use this app for the feedback and inspiration.
Thank you for being part of making this app what it is today. :)


Internet permission is used for ads.
This game is based on http://gabrielecirulli.github.io/2048/

Ít lại Xem thêm

Chơi 2048 Classic trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm 2048 Classic trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt 2048 Classic trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt 2048 Classic

  • Nhấn vào icon 2048 Classic tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt