Egg Wars

Blockman Go Studio

Lần Cập nhật mới nhất 18 tháng 1, 2020

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 400 triệu game thủ tin tưởng.

Bạn đã sử dụng BlueStacks? Mở Ngay
  • Bộ sưu tập

  • Tính năng trò chơi

  • Cách chơi

  • TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Tính năng trò chơi

Egg War is a team-up PVP game that has gathered a large number of players in Blockman GO. Players protect their base —— the Egg, and use all the resources they have to destroy others' eggs to win the final victory.

Here are the rules for this game:
- It will divide 16 players into 4 teams. They will be born on 4 different islands. The island has its own base with a egg. Players in the team can be revived as long as the the egg exists.
- The island will produce irons, golds, and diamonds, which used to exchange for equipment from merchants in the island.
- Use the equipment and blocks in hands to collect more resources on the center island.
- Build bridge to enemy's island, destroy their egg.
- The last surviving team wins the final victory.

Tips:
1.The key is to snatch the resources of the central island.
2.Upgrade the resource point can make the team develop faster.
3.It is important that help each other with teammates.

This game is owned by Blockman GO. Download Blockman GO to play more interesting games.

If you have any reports or suggestions, please feel free to contact us via indiegames@sandboxol.com

Ít lại Xem thêm

Chơi Egg Wars trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Egg Wars trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Egg Wars trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Egg Wars

  • Nhấn vào icon Egg Wars tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt