WHO - Live video chat & Match & Meet me

WHO - Live video chat & Match & Meet me

Xã hội Socialmate Technologies

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Bạn đã sử dụng BlueStacks? Mở Ngay

Lần Cập nhật mới nhất 18 tháng 11, 2019

Tính năng trò chơi

Way too bored and wanna have some fun?! Welcome to Who App – the greatest online video community so far! Match with new people around the world. So yeah, don’t be shy, just start calling, and no more boredom!

Why WHO? – It’s so simple and fun, better than webcam! Just tap, match and voila! You’re now ready to video chat with real people. Take it easy, no stress! If you don’t wanna miss out just keep the conversation going… Otherwise, just skip to the next person.

You are gonna love it. Promise.

Be careful, you can get addicted!

Ít lại Xem thêm

Chơi WHO - Live video chat & Match & Meet me trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm WHO - Live video chat & Match & Meet me trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt WHO - Live video chat & Match & Meet me trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt WHO - Live video chat & Match & Meet me

  • Nhấn vào icon WHO - Live video chat & Match & Meet me tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt