Naughty Quiz: Brain Out Puzzle

Naughty Quiz: Brain Out Puzzle

Câu đố | Great Hyper Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 tháng 3, 2022

Tính năng trò chơi

Are you ready for the most funny and complicated challenge? Blow your mind with this brain hack game Naughty Quiz: Brain Out Puzzle now!

Think outside the box to solve this tricky test. This combination of DOP, displace and brain find game will blow your mind at first sight. Play this brain teaser game with a logic and creative minds. This game will evaluate your IQ and creative thinking. A brand new game experience is waiting for you!

⭐ GAME FEATURE ⭐
- Endless brain out challenges
- Multiple and unimagined gameplay
- Simple but lively 2D graphics
- Fun game - Real IQ test

⭐ HOW TO PLAY ⭐
- Think before you do
- Be smart and solve the tricky puzzles

DOWNLOAD FOR FREE NOW! The answer to your IQ level is right here in this Naughty Quiz: Brain Out Puzzle!

Ít lại Xem thêm

Chơi Naughty Quiz: Brain Out Puzzle trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Naughty Quiz: Brain Out Puzzle trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Naughty Quiz: Brain Out Puzzle trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Naughty Quiz: Brain Out Puzzle

  • Nhấn vào icon Naughty Quiz: Brain Out Puzzle tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt