Stair Dismount

Stair Dismount

Arcade | Secret Exit Ltd.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 11 tháng 6, 2019

Tính năng trò chơi

Stair Dismount™ is a 3D ragdoll simulation game featuring the indestructible Mr. Dismount & friends.

Push Mr. Dismount down the stairs for maximum damage! Experience somersaults and barrel rolls in convincingly accurate 3D physics simulation!

Use photos of your friends to decorate Mr. Dismount and share your acts of loving kindness via email, Facebook and other social circles!

Dismounting is not to be attempted at home or outside, and should be left to trained professionals. Secret Exit does not recommend or condone dismount attempts outside 3D computer simulations.

See the video on stairdismount.com

Features:

- The most convincing personal impact simulation seen on mobile devices!
- Multiple inspiring locations for rapid descent
- Intuitive controls
- Select faces from the device Photo Library
- The crunchiest sound effects ever heard in a digital entertainment product

Ít lại Xem thêm

Chơi Stair Dismount trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Stair Dismount trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Stair Dismount trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Stair Dismount

  • Nhấn vào icon Stair Dismount tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt