Selfix - Photo Editor And Selfie Retouch

Selfix - Photo Editor And Selfie Retouch

Nhiếp ảnh | Smart media

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 16 tháng 3, 2020

Tính năng trò chơi

💗 Reach perfection with your photos, and turn them into posters! 💗

Every Selfie beautifying filter will make your skin look amazing!
Swipe right and left to select between filters,

Selfix is a photo editor with face recognition and filter technology at your fingertips, for your selfie photos. Selfix is designed to be the best user-friendly photo editor and retouch editor, with cool options, and amazing results!

Features:

Blemish and Pimple Remover
Get rid of pimples and blemishes! eliminate unwanted pimples and unwanted spots with just one finger tap.

😁 Whiten Teeth
** Your smile just got happier - Reveal your perfect smile with a single swipe.

😍 Details for perfect eyes
** “Details” module enhances your eyes and hair and lights up your features.

Perfect Smooth Skin
** Smooth, edit a to achieve perfect skin for perfect selfies and photos! For an added bonus, swipe on a cool blush or rouge to give your cheeks an extra glow.

😲Brows
Eyebrow Editor, easily find the best eyebrow style & color for your face.

⤴️ Reshape Your Selfie or Photo
** Instantly reshape any area of your photo with a few swipes.

Add Blur and Style to Your Photos + many more filters to edit and retouch your selfie with your camera.

Ít lại Xem thêm

Chơi Selfix - Photo Editor And Selfie Retouch trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Selfix - Photo Editor And Selfie Retouch trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Selfix - Photo Editor And Selfie Retouch trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Selfix - Photo Editor And Selfie Retouch

  • Nhấn vào icon Selfix - Photo Editor And Selfie Retouch tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt