Jelly Shift

Jelly Shift

Casual | SayGames

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 1 tháng 11, 2019

Tính năng trò chơi

Shift the jelly up and down to change its form. Make sure to shape the jelly correctly so it can fit through the obstacles.

Will you be the first to beat all levels?

Ít lại Xem thêm

Chơi Jelly Shift trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Jelly Shift trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Jelly Shift trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Jelly Shift

  • Nhấn vào icon Jelly Shift tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt