TunesHolic

TunesHolic

Nhạc | SmartPlayland

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 15 tháng 5, 2017

Tính năng trò chơi

▶▶ Affirm emphatically, 'TunesHolic' is the best rhythm action game. ◀◀

The best realtime rhythm action game with your favorite songs!

Here is just the world of rhythm games that you have never imagine.
We recommend that you experience it now.

√ Features
- This app includes the five exciting and entertaining rhythmic musics.
- You could play the rhythm game with your own songs.
(mp3, mp4, acc, wav, mp1, mp2, m4a, 3g2, 3gp, etc...)
- This app provides you a note of accurate beat and good feeling hit.
- This app provides you only real-time automatic note-analysis in the world.
- Various rewards system and SNS interlocking. (Facebook, Twitter, KakaoTalk, etc)

√ Various Options
- Portrait mode / Landscape mode.
- 6 kinds of line mode : 3 lines ~ 8 lines.
- 10 Step of Speed.
- 4 levels of difficulty : Easy/Normal/Hard/Extreme.
- Long-note / Slide-note / Double-note options.
- By various items, you can enjoy the game even more fun.

√ Character system
- 12 characters are ready.
- You can choose one character for free.
- You can get more characters using coins or jewels, then grow your characters level.
- You can get more points if you have many characters.

√ Ranking system
- Ranking by each Line/Period/Country/Playback duration/Level.
- Ranking of Game Center.
- Weekly ranking of Facebook friends.

Ít lại Xem thêm

Chơi TunesHolic trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm TunesHolic trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt TunesHolic trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt TunesHolic

  • Nhấn vào icon TunesHolic tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt