It's A Space Thing

It's A Space Thing

Action | Brad Erkkila

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 tháng 10, 2019

Tính năng trò chơi

Take part in an epic struggle for space supremacy in this high-powered, action-packed arcade experience! One must keep their reflexes sharp as Space Things big and small attack without mercy.

Features include:
• Challenging, high score chasing single player action against tough AI opponents.
• Boss battles against 5 different enemies.
• Complete missions to unlock bosses for an endless Boss Mode.
• Local multiplayer on one device. Challenge your friends to best of three matches.
• Utilize power-ups to devastate your enemies.

Ít lại Xem thêm

Chơi It's A Space Thing trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm It's A Space Thing trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt It's A Space Thing trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt It's A Space Thing

  • Nhấn vào icon It's A Space Thing tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt