Stack Rail

Stack Rail

Thông thường | Magicbirder

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 20 tháng 4, 2022

Play Stack Rail on PC

Slide with skill and rush out from the maze!Stack high enough to gain exellent rewards during exciting journeys.Collect hero skins to use in challenging levels.Try to rush for the best!

Chơi Stack Rail trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Stack Rail trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Stack Rail trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Stack Rail

  • Nhấn vào icon Stack Rail tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video