Hero Transform Run 3D Game

Hero Transform Run 3D Game

Đua xe | STG Game

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 11 tháng 2, 2022

Tính năng trò chơi

Are you ready to decide your fate… do you really call a hero or a villain?

Start your journey as a normal human and choose your side to transform into a hero or villain!

Your fate will not be easily grasped there are many heroes for you to transform into those superheroes!

There's a lot to explore in this game
- Over 100 characters to unlock!
- Over 100 collectible weapons, skins and accessories!
- Over 100 hero and villain special moves and effects!

Ít lại Xem thêm

Chơi Hero Transform Run 3D Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Hero Transform Run 3D Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Hero Transform Run 3D Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Hero Transform Run 3D Game

  • Nhấn vào icon Hero Transform Run 3D Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt