BEAT MP3 2.0 - Rhythm Game

BEAT MP3 2.0 - Rhythm Game

Nhạc | CREAPPTIVE Co., Ltd.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 5 tháng 9, 2018

Tính năng trò chơi

Including MP3 file, moreover whole of extension of music file can be supported.
You can enjoyed this awesome rhythm game with your OWN music library in your smartphone.
Hit the notes at the correct time to get the highest score then share your score with your friends,
And challenging to world record.

Feature of BEAT MP3.
- This game includes exclusive music analysis system, makes perfect beat timing looks like which song writers made it.
- It also has random beat system which makes different kind of game even with the same song.
- You can enjoy the game without loading after 1st precision song analysis.
- It’s cozy, fantastic graphic and effect, especially fever mode will make you immersed in this game.
- Adding ranking system with global competitor.
- Adding search function of the song on your phone.

Various options.
- Linearly adjustment for difficulty
- 9 steps speed ( 1x to 5x with 0.5 step)
- Long note on/off function
- Slide note on/off function
- Beat sound on/off function
- Support four different language(Korean,Japanese,English,Chinese)

Ít lại Xem thêm

Chơi BEAT MP3 2.0 - Rhythm Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm BEAT MP3 2.0 - Rhythm Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt BEAT MP3 2.0 - Rhythm Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt BEAT MP3 2.0 - Rhythm Game

  • Nhấn vào icon BEAT MP3 2.0 - Rhythm Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt