Beat Craft

Beat Craft

Music | STUDIO HU

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 24 tháng 1, 2020

Tính năng trò chơi

It is really easy to use.
Search for YouTube videos you want to play using the search button.
You can enjoy a rhythm game with that video.

Features of BeatCraft
A music game with which you can now enjoy your favorite movies and music as you please!
BeatCraft the representative of music games that has been played by more than 10 million with which you can now play music game together with the videos of YouTube!!!
Let's play rhythm games with videos of YouTube and music stored in your mobile phone by simple operation!

■ Let's play all the videos in YouTube!!!
   Videos on YouTube will become the game!!!
   Infinite movies that you can play and infinite fun!

■ Let's play songs that are in your smart phone!
    You can play songs which are stored in your smart phone.
    Notes are all the same. It's not funny now.
    Let's enjoy the same song differently with automatic generation of notes!

■ Let's save favorite notes after playing!
    You can save the notes which you like among those automatically generated.

Ít lại Xem thêm

Chơi Beat Craft trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Beat Craft trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Beat Craft trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Beat Craft

  • Nhấn vào icon Beat Craft tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt