Super Androix

Super Androix

Arcade | ExtraAndroary

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 21 tháng 10, 2019

Tính năng trò chơi

Retro jump and run game with an endless supply of levels. Simple gameplay - challenging tasks. All worlds are generated randomly, you won't get the same one twice.

- 80+ randomized levels
- 8 worlds
- challenging boss fights
- increasing difficulty
- customizable gamepad & keyboard
- 8 bit retro graphics
- worldwide rankings

Tips:
Far Jump: run fast (by pressing "S" button) and move your finger over the "J" button (without leaving the screen)
If you stomp a ladybug, it will leave its shell behind. Keep "S" pressed to pick it up.
No secret pipes - don't waste your time searching.

You can change the size, position and alpha value of the touch controls or assign personal keys (only if your device has a physical keyboard).

Acceleration controls:
JUMP: touch right half of the screen
SHOOT/SPRINT: touch left half of the screen
CROUCH: swipe down (left half)


This game is powered by libgdx.

Ít lại Xem thêm

Chơi Super Androix trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Super Androix trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Super Androix trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Super Androix

  • Nhấn vào icon Super Androix tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt