Brutal Age: Horde Invasion

Brutal Age: Horde Invasion

Chiến thuật | tap4fun

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 31 tháng 8, 2021

Tính năng trò chơi

Forge your tribe with cities and outposts on the map and push the border against global competitors. Challenges await, prepare your warriors for a big hunt!

Come to experience the most original PVE and PVP battle in this new free MMO Strategy Game. Ally with your friends, and be Brutal in the prehistoric party!

Highlights:
• Build & Expand your territory and Burn your rival’s land
• Zoom the map smoothly, and see every detail on the map.
• Choose your Horde and fight in wars with global players!
• Train 15+ unique barbarian clan troops with specialties.
• Terraform your land into mountain, lake, forest or swamp.
• Hunt Mammoths, Sabertooths, Treant and all the Ancient Monsters
• Conquer the Wonder to become the Chieftain of all chiefs!

Join our community and let us hear from you:
• Facebook - https://www.facebook.com/BrutalAge/
• Website - http://www.tap4fun.com

Ít lại Xem thêm

Chơi Brutal Age: Horde Invasion trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Brutal Age: Horde Invasion trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Brutal Age: Horde Invasion trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Brutal Age: Horde Invasion

  • Nhấn vào icon Brutal Age: Horde Invasion tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt