Bowling Master

Bowling Master

Thể thao | gameone

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 28 tháng 8, 2019

Tính năng trò chơi

The newest addictive Bowling game action comes in 3D! Limitless Fun For FREE! Touching bowling to adjust position, and then roll the ball!
Powered by multiplayer mode lets you invite your friends or get matched against a random opponent!

*** Features
- Smooth and satisfying ball-rolling action!
-1-VS-1 Mode : Real-time and speedy 1-VS-1 multiplayer match!
-Touch control scheme perfect for mobile devices
-Epic bonus rounds, multi-rewards!
-Realistic physics and smooth response, Intuitive tap-and-swipe control!
-Gorgeous Bowling Balls, Pins & Lanes to show off your skill, Look wonderful!

***Different mode make gameplay of degrees higher!
-Personal practice: Train your skills to get Level-up and gold coins.
-1 VS 1 : Bowl against players around the world and become king of 3D bowling!
-Championships:showed your skills to win the championships!
-LAN competition: Interact with friends, constantly surprise! Connect WiFi with
your friends, create a room, click to join.

Are you up for the bowling challenge? Get ready for an epic bowling on the world NOW !
* Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/3D-Bowling-Battle-2014192328909483

Ít lại Xem thêm

Chơi Bowling Master trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Bowling Master trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Bowling Master trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Bowling Master

  • Nhấn vào icon Bowling Master tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt