Hexonia

Hexonia

Chiến thuật | Togglegear

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 1 tháng 2, 2021

Tính năng trò chơi

Choose a Tribe and build your kingdom. Conquer villages and cities to expand your land. Learn new Tech to increase Gold income and prepare your army. Warriors, knights, cannons, battleships and many more Units to choose from!
Come up with new strategies to defeat your opponents, and claim glorious victory!

Features
- Tribes each have Guardians with their own special abilities.
- Over 12 units to choose from, for exciting land and naval battles.
- The terrain generator guarantees a unique world in every game.
- What resources to collect and what tech to research is up to you.
- 4 difficulty levels awaits for your challenge!
- Supports English, Spanish, French, Japanese, Korean, German, Chinese.


You can also reach us by Email.
games@togglegear.com


For news and updates, visit the links below.

Homepage
https://www.togglegear.com

Facebook page
https://www.facebook.com/TogglegearGames

Privacy policy
https://www.togglegear.com/privacy-policy

Conditions and terms of use
https://www.togglegear.com/terms-of-service

Ít lại Xem thêm

Chơi Hexonia trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Hexonia trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Hexonia trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Hexonia

  • Nhấn vào icon Hexonia tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt