Fat 2 Fit! Unicorn Challenge

Fat 2 Fit! Unicorn Challenge

Casual | Unicorn Game Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 14 tháng 8, 2021

Tính năng trò chơi

🍓🍕 So clean, so fresh! 🍈🍩 Eat the food you like and finish the Unicorn Challenge!

Whether you lose weight or become fat, still no one is as pretty as you. So don't worry too much about appearance and play this game.

🦄 How to play 🦄
- Swipe your finger to guide your character on the run race.
- Eat all foods to be Fat 2 Fit and pass all obstacles.
Choose your food wisely to decide whether you should be fit or fat. The traps are so challenging. Play again to win the game.

Ride the unicorn to get to the end of the track! You are the Winner!
Very easy to play and fun! 😍😆

Ít lại Xem thêm

Chơi Fat 2 Fit! Unicorn Challenge trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Fat 2 Fit! Unicorn Challenge trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Fat 2 Fit! Unicorn Challenge trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Fat 2 Fit! Unicorn Challenge

  • Nhấn vào icon Fat 2 Fit! Unicorn Challenge tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt