Dice

Dice

Board | Vladislav Zaharevich

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 19 tháng 5, 2019

Tính năng trò chơi

Two dice games for the company: Poker (somewhat like a dice game Yahtzee) and 1000 (One Thousands) up to 6 people on one device and up to 4 people in online match. You can also play against Android. In app extended description of game rules with examples. There is a help button for beginners.

Rules of the Game Poker: The game Poker consists of two stages. At the first stage the players throw the dice in order to achieve three or more dice of the same value for the three shots. At the second stage, players must do the following combinations: pair, two pair, full house, three, four, five, small straight, large straight, chance.

Rules of the Game One Thousand: The goal - to get 1000 points, the game is based on greed, you can record the current number of points or risk and will continue to roll the dice on. The game has several stages: entry, overtaking, hole and barrel.

Ít lại Xem thêm

Chơi Dice trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Dice trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Dice trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Dice

  • Nhấn vào icon Dice tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt