Classic Number Jigsaw

Classic Number Jigsaw

Casual | Vnstart LLC

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 17 tháng 11, 2021

Tính năng trò chơi

Classic number puzzle math game that entertains your brain.
Skillfully move the wooden number tiles game combining your eyes, fingers and brain. The object of the puzzle is to arrange the blocks in order by performing sliding moves using empty space. You need to focus and challenge yourself to solve as soon as possible.
The game also has a combination of "number puzzle" and "jigsaw" game called Number Pic. A picture will be hidden behind the number puzzles, you need to arrange the number boxes in the right position to unlock the picture.
***** Game Features: *****
- The combination of 2 playing styles Number Classic and Number Pic in a single game.
- Lots of levels to help you challenge your dexterity and brain (3x3, 4x4, 4x5 .......14x14)
- Timing function: record your playing time.
- 1000 levels in Number Pic Jigsaw and more in upcoming versions.
- Best casual game to kill time.
- Easy to play but hard to master.
- Improve your logic skills and test your brain power.
- Realistic graphics and ambient sounds.
- Stunning and amazing realistic animations.

Play number puzzles and challenge your brain. See how far you can go with these challenging arcade puzzles and levels.

Ít lại Xem thêm

Chơi Classic Number Jigsaw trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Classic Number Jigsaw trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Classic Number Jigsaw trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Classic Number Jigsaw

  • Nhấn vào icon Classic Number Jigsaw tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt