Bomb Chick

Bomb Chick

Thẻ bài | WeileGame

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 16 tháng 3, 2022

Tính năng trò chơi

Bomb Chick is a casual card game which combines the features of outfit change, house decoration and social communication together. Compared with traditional board games, it is much more fun to play Bomb Chick as it offers more interesting modes and events.

The Core Gameplay
Players can choose 1 to 5 friends or strangers to start the round and different modes are available, like Individual Mode, Pair Mode and Friends Competition. It meets all your needs.

The Social System
You can text your friends in game, or start real-time voice chat to talk with them. Also, you can send gifts to the players you like. In addition, we know that sharing is caring, so don't hesitate to share this fun game with your Facebook friends!

The Decoration and Outfit Change System
Bomb Chick offers the Decoration and Outfit Change System. Your house can be decorated with various furniture and toys and your chick can have a different look every single day. To have a cute chick or a cool chick, it's up to you!

Ít lại Xem thêm

Chơi Bomb Chick trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Bomb Chick trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Bomb Chick trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Bomb Chick

  • Nhấn vào icon Bomb Chick tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt