Hero Tale - Idle RPG

Hero Tale - Idle RPG

Role Playing | Weird Johnny Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 6 tháng 5, 2021

Tính năng trò chơi

This is Pre-Alpha version of game

Adventure of the boy on the medieval fantasy island.
Beat enemies to become stronger, loot items from them and customize your equipment fitting to your strategy. Whenever you attack enemies you are training range or close combat.
Do quest, gain experience and spend skill points in the massive skill tree.
You can use an island map to explore the world.

Ít lại Xem thêm

Chơi Hero Tale - Idle RPG trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Hero Tale - Idle RPG trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Hero Tale - Idle RPG trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Hero Tale - Idle RPG

  • Nhấn vào icon Hero Tale - Idle RPG tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt