Mango live

Mango live

Lần Cập nhật mới nhất 23 tháng 7, 2020

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Bạn đã sử dụng BlueStacks? Mở Ngay
  • Bộ sưu tập

  • Tính năng trò chơi

  • Cách chơi

  • TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Tính năng trò chơi

- Show your talent, entertain people, gain more followers and make new friends on live video anytime, anywhere!
- Connect and chat with your viewers. Receive virtual gifts that you can turn into real cash rewards, and be the next social media star!

Watch Live Broadcasts

- Checkout the prettiest, the funniest and the hottest broadcasters going live from all over the world!
- Watch the sing, dance and share their interesting moments on live video.
- Join and watch a live broadcast and chat together with the broadcasting and other viewers. Enjoy fun live moments with your new friends and community.

Beauty Effect

- Look prettier while going live. With Mango Live’s camera beauty effect, you become more attractive and charming to your viewers while live streaming.

Animated Gifts

- Express your feelings and support to your favorite live broadcasting by sending them different cool virtual gifts during their live broadcast. Sending gifts during live broadcasts can help you level up quickly.
- Receive cool virtual gifts from your viewers during your live broadcast and turn it into real cash rewards.


Join or Create a Clan

- Interact with other viewers, make new friends and build a community by creating or joining a Mango Live viewers clan.

Ít lại Xem thêm

Chơi Mango live trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Mango live trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Mango live trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Mango live

  • Nhấn vào icon Mango live tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt