I am a Giraffe-Don't i look like a giraffe?

I am a Giraffe-Don't i look like a giraffe?

Casual | MooYoo Game

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 11 tháng 6, 2021

Tính năng trò chơi

This is an exciting cute puzzle game!
Like a giraffe, just keep eating!
How many food can you eat and how tall can you get?
The rule is very simple, swipe to control the giraffe and other small animals on the screen,eat the food falling from the top,then you will get your score.
With more food, more score, your giraffes' necks become longer and longer which will look so funny!
It's so cute and fun gameplay!
The game also provides 15 kinds of small animals, lovely shape, good-looking color! Come and collect them!

GAME FEATURE:
1.15 cute animals:giraffe,dino,snake....
2.8 different songs
3.Addictive fun
4.You can play this game at any place or time,no limit.

What are you waiting for? Come to collect small animals and experience simple and addictive fun!

Ít lại Xem thêm

Chơi I am a Giraffe-Don't i look like a giraffe? trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm I am a Giraffe-Don't i look like a giraffe? trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt I am a Giraffe-Don't i look like a giraffe? trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt I am a Giraffe-Don't i look like a giraffe?

  • Nhấn vào icon I am a Giraffe-Don't i look like a giraffe? tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt