Pixel Space Kill: Jedi Escape

Pixel Space Kill: Jedi Escape

Phiêu lưu | yzxxjyoo

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 15 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

"Pixel Space Kill: Jedi Escape" is a mobile game featuring action barrage shooting. It mainly combines action barrage shooting and strategic character growth, and creates a game experience that is extremely refreshing in combat.
"Pixel Space Kill: Jedi Escape" has multiple different level maps, giving players more challenge targets. At the same time, it focuses on strengthening the combination of strategy growth and matching within the level, and highlights the players' growth strategy choices. The combination of talent growth and combination of players in the game will bring about very big differences in results. Talent growth is the core feature mechanism of the game, and it is expected to give players more strategic playability
【Game Features】
Operate characters, explore dungeons, and defeat all kinds of little monsters
Smooth action, avoid shooting, bring you a refreshing game experience
Partner collaboration, level adventure, each is a different experience
Pixel dungeon, cyberpunk, a unique adventure in another world

Ít lại Xem thêm

Chơi Pixel Space Kill: Jedi Escape trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Pixel Space Kill: Jedi Escape trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Pixel Space Kill: Jedi Escape trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Pixel Space Kill: Jedi Escape

  • Nhấn vào icon Pixel Space Kill: Jedi Escape tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt