Robotics!

Robotics!

Action | ZeptoLab

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 10 tháng 11, 2020

Tính năng trò chơi

Teach your robot to walk and become the best robot trainer in the world! Teach your robot to fight and battle against real players!

Welcome to a new hit from C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars and Cut the Rope creators — Robotics! Build your own battle robot from various spare parts, then program it to walk and fight. Watch it clash with real players from all over the world in hilarious physics-based battles. Unlock new details, arenas and more!

KEY FEATURES:
- Hilarious robot teaching mechanic: by dragging parts of the robot in different directions, players create complex movements that the robot repeats.
- Physics-based fights: the way your battle robot collides with other battle robots and the environment results in crazy, surprising and funny moments.
- PvP battles against real players: there are thousands battle robot trainers like yourself all over the world. Prove that you're the best!
- Variety of battle robots and parts: bodies, arms, legs and weapons for your battle robot allow for infinite combinations and tactics.
- Competitions and special prizes: climb on top the leaderboard and get amazing rewards that cannot be obtained anywhere else.
- Black Belt Masters: progress through the game to unlock new fighting belts for your battle robots. Only the strongest ones will be aknowledged as Black Belt Masters!

Download Robotics now and become the best battle robot trainer in the world!

Ít lại Xem thêm

Chơi Robotics! trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Robotics! trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Robotics! trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Robotics!

  • Nhấn vào icon Robotics! tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt