Toonydoll

Toonydoll

Casual | Zzoo

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 4 tháng 3, 2021

Tính năng trò chơi

Unniedoll & Oppadoll are coming back!
Make your own cartoon-style characters "Toonydoll"
Your own character will be the most special and adorable in the world.

■ Create your own Toonydoll characters
Select face, skin, hair and make up to customize your characters.
Dress up your toonydoll with hundreds of fashion items.

■ Decorate your screen in Toonydoll Studio
Add your own characters and cute stickers on the screen.
Share your scene on SNS and have fun with your friends!

■ Make new friends in Toonydoll World
Play your toonydolls to make new friends in the world.
Show off your characters and enjoy interactions with others.

■ Happy shopping in Toonydoll Shop
Just play with your characters and get chances of getting diverse items.
Enjoy your shopping with hundreds and thousands of fashion items.

■ Toonydoll is the best one for anyone who..
- want to make own characters.
- enjoyed the Unniedoll or Oppadoll.
- is interested in fashion.
- want to make new friends and play with them.

Ít lại Xem thêm

Chơi Toonydoll trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Toonydoll trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Toonydoll trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Toonydoll

  • Nhấn vào icon Toonydoll tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt