Solitaire TriPeaks Match Journey

Solitaire TriPeaks Match Journey

Card | Xu Solitaire Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 2 tháng 3, 2020

Tính năng trò chơi

Explore the mysteries of Antarctica with Solitaire TriPeaks Match Journey, the classic solitaire card game which allows you to train your brain with different solitaire puzzles.

Do you play Classic Solitaire, Freecell or Spider Solitaire? Try Solitaire TriPeaks Match Journey! Solitaire fans and card games fans will love the free games of TriPeaks Solitaire(also known as Tri Towers or Three Peaks)!

Tripeaks Match Journey HIGHLIGHTS:
♣ Great graphics and amazing beautiful themes.
♣ 1000+ different levels, with more in later version!
♣ Land on the Leaderboard to compete with friends.
♣ Uncover the hidden Golden Treasure on the journey.

TriPeaks Journey FEATURES:
♠ 5,000 Welcome bonus and Massive Daily coins every day!
♠ Fill up your Streak Meter to win free BONUSES and WILD cards!
♠ Compete with your friends, play Solitaire Tripeaks together!
♠ Tri-peaks Solitaire in your hands, anytime, anywhere.

Never played Solitaire or any card games before? No worries. TriPeaks Solitaire is Easy to play! Simply complete a quick tutorial and you'll learn how to play! It's a casual, entertaining free card game for everyone to enjoy! What are you waiting for?

Lots of fun just a tap away, Download NOW and Enjoy the Solitaire Fun for FREE!

Ít lại Xem thêm

Chơi Solitaire TriPeaks Match Journey trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Solitaire TriPeaks Match Journey trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Solitaire TriPeaks Match Journey trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Solitaire TriPeaks Match Journey

  • Nhấn vào icon Solitaire TriPeaks Match Journey tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt