DLive · Live Stream Community

DLive · Live Stream Community

Giải trí | DLive Inc.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 31 tháng 12, 2019

Tính năng trò chơi

The mission of DLive is to create a value-sharing live streaming platform that empowers creators and viewers through a revolutionary rewards system.

- Viewer Rewards
Earn by watching streams and engaging with streamers.

- No Platform Cuts From Creators
DLive respects content creators and believes your rewards belong to you, and that's why DLive has zero platform cuts to users.

- Super Friendly Community
Be part of a community that supports each other. The community can take part in ownership of the platform by guiding the direction of DLive's future. Join the the DLive family now.

- Live Notifications
Follow and watch your favorite live streamers. Get notified instantly when your favorite creators go live.

- Hundreds of Games
Explore countless different genres of content including PUBG, Fortnite, and Apex Legends.

DLive is a not just a live streaming platform, it's a community. At DLive, we are changing the whole game by putting platform ownership in the hands of the users through blockchain technology. The users of DLive are the ones that are rewarded for their contributions as the platform grows. Your contributions are always valued. What are you waiting for? Join us today.


Learn more about how DLive works
https://go.dlive.tv/welcome

Want to stream on DLive?
https://go.dlive.tv/stream

Learn more about our community
https://community.dlive.tv

For help and support
https://help.dlive.tv

Ít lại Xem thêm

Chơi DLive · Live Stream Community trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm DLive · Live Stream Community trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt DLive · Live Stream Community trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt DLive · Live Stream Community

  • Nhấn vào icon DLive · Live Stream Community tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt