FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

Arcade | Next Doors

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 6 tháng 3, 2020

Tính năng trò chơi

★VIP Special : Banner Ads remove.

★ 9.23 GooglePlay "Indie Corner - New Indie Highlights" Featured!

Beautiful visuals with music that will touch your emotion!
Calming, fascinating, word of fairy, Fantasy! Ready! Get. Set. GO!

A soothing game!
With the ultimate fun, this has been an awesome and cute fairy fantasy game!
Born under the work of passionate professional developers!
And! An emotional healing game with the beautiful gameplay and music
Enjoy the sight of lovely fairy that will touch your emotion
Now! Let's gather all the beautiful artifacts around the world of fairies!
Meet friends around the world of fairies! Grow Your Own Best Fairy!

Arcane atmosphere!
Fascinating fairy fantasy!
Playground full of stars!
Beautiful artifacts!
Growth of cute fairy!
----
※ support language
English, Português, Русский, Deutsch, Polsk, français,
Español, Italiano, 한국어, 日本語, 中文(簡體), 中文(繁體)
----
※ This game is Google play login required.
1. Google Play Sign Solution
>> Google Play Services update: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms
>> Google Play Games update: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.play.games

※ App permissions requests
- Photos / Media / Files: Save the screenshot, the necessary permissions to the shared features.

Ít lại Xem thêm

Chơi FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game

  • Nhấn vào icon FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt