Merge Survival: Zombies

Merge Survival: Zombies

Trò chơi điện tử | Adaric

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 10 tháng 4, 2022

Tính năng trò chơi

Always using Plants to attack Zombies in games? Try something different in this new Merge Game [Merge Survival: Zombies]! Your mission is to merge your plants and zombies, grow them up, attack enemies of other side. Do you have enough confidence to fight them back with your army?

To merge, to fight, and to fight against other plants & Zombies!

Might Plants and Zombies be opposites in other games, but now they are all your soldiers! Merge and Control them to fight!

✨ HOW TO PLAY ✨
-Merge the same plants and zombies, to level up your combat skills
-Protect your own army, and attack other plants & zombies.
-Tactically move your plants and zombies to attack enemies, plants are using for close combat, zombies are for the long-distance combat.
-Try your best to eliminate your enemies before your army died.


✨ GAME FEATURES ✨
-Easy to control, fun to play!
-Massive different types of plants and zombies can be unlocked while fighting!
-Offline Game, you can play exciting merge game anytime even without WIFI.
-Merge is automatically, you only need to focus on the battleground!

Come and build your own Plants & Zombie Team, merge your soldiers to fight against others!
Get Ready for the defense and collect more different plants & zombies in [Merge Survival: Zombies]!

Ít lại Xem thêm

Chơi Merge Survival: Zombies trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Merge Survival: Zombies trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Merge Survival: Zombies trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Merge Survival: Zombies

  • Nhấn vào icon Merge Survival: Zombies tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt