Mini Block Craft

Mini Block Craft

Thông thường | Build Block Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 18 tháng 3, 2020

Tính năng trò chơi

Mini Block Craft. Creative and Survival in sandbox block world!

In this pixel style sandbox openworld block game. You can create whatever you want!
Turn blocks into building materials and create your dream house, or go explore the map and fight dangerous monsters and zombies. Craft, build and explore an amazing living world!

Explore territories, accumulate and use resources for the development of your possessions.
Mini Block Craft game: best simulator is not an official Mojang application. This game is not associated or connected with Minecraft Pocket Edition. Minecraft is a trademark of Mojang and it is not endorsed by or affiliated with this game's creator or its licensors.

Ít lại Xem thêm

Chơi Mini Block Craft trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Mini Block Craft trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Mini Block Craft trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Mini Block Craft

  • Nhấn vào icon Mini Block Craft tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt