Music Kids - Songs & Music Instruments

Music Kids - Songs & Music Instruments

Nhạc và Âm thanh | Cingdy

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 19 tháng 7, 2019

Tính năng trò chơi

Music kids is a great fun music box created especially for kids and parents to learn to play musical instruments, exploring different sounds and develop musical skills.
Use your fingers to play colorful instruments such as kids xylophone, drum kit, piano, saxophone, trumpet, flute and acoustic guitar. Let your child make music on your phone or tablet. It is great fun for toddlers and kids to sit down and learn how to play musical instruments with authentic sounds.

Features of Music Box:
- Piano, Electric guitar, Xylophone, Drums percussion and Flute. Each instrument has real sounds and representation.
- Lots of famous songs to learn to play.
- Fantastic Auto Play Mode to play the selected song.
- Navigation and bright child-friendly graphics.
- Multi touch to play several tones at the same time.
- Free play or tap to play along to different rhythms (drum set, electric guitar, grand piano, saxophone and tambourine)

Ít lại Xem thêm

Chơi Music Kids - Songs & Music Instruments trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Music Kids - Songs & Music Instruments trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Music Kids - Songs & Music Instruments trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Music Kids - Songs & Music Instruments

  • Nhấn vào icon Music Kids - Songs & Music Instruments tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt