Defense Zone HD

Defense Zone HD

Chiến thuật | ARTEM KOTOV

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 5 tháng 12, 2018

Tính năng trò chơi

Stunning detail of levels, in-depth gameplay, finely tuned balance of all levels and turrets.

During the game you will hold your defence with your turrets against the massive hordes of enemies.
With every level you will have the use of new weapons at your command.It is up to you, commander, how to spend the resources: restore and upgrade your veteran units or to purchase some new ones.

Different types of weaponry and landscape provide you with a variety of choices of defence tactics.
Choosing the right weapons and the correct placement is key to any successful defense.
The weapons have different firepower, rate of fire, firing range, blast radius and price.

Advertising can be turned off free of charge in any version of the game.

Ít lại Xem thêm

Chơi Defense Zone HD trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Defense Zone HD trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Defense Zone HD trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Defense Zone HD

  • Nhấn vào icon Defense Zone HD tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt