Find the Alien

Find the Alien

Casual | MOONEE PUBLISHING LTD

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 19 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

They are here and among us! Impostors are hiding everywhere, in the park, at work, the gym, they are literally everywhere.
Use your gun to scan them and remove the impostors from your life!

Ít lại Xem thêm

Chơi Find the Alien trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Find the Alien trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Find the Alien trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Find the Alien

  • Nhấn vào icon Find the Alien tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt