The link you clicked on App Player will take you to an external link

Obby Parkour games: lava mod

Obby Parkour games: lava mod

Phiêu lưu | Multiplayer offline car games & simulator games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 30 tháng 1, 2022

Play Obby Parkour games: lava mod on PC

Obby Parkour games. The floor is lava mod.

Super offline race games. Fall, run and jump with guys.


Obby with a hard parkour race.
The floor is lava speed run easy games.
Run and jump above lava.
Don't fall from obby guys platform.
Climb on cubes and balls.
Pass easy levels. Like dentist mod.
Parkour race games.
Choose a boy or a girl to finish arcade games.
Don't fall in a hole. Jumping games with stairs.

Rbx no wifi games.

Dash from rooftop to rooftop. Flip, jump and vault over obstacles to set all new records.
You can choose the map and the difficulty level of obby games.
The floor is lava parkour games for speedrun.

Start your run from dentist and granny mod.

Use stairs to climb and jump on platforms.
Avoid holes and lava.

Chơi Obby Parkour games: lava mod trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Obby Parkour games: lava mod trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Obby Parkour games: lava mod trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Obby Parkour games: lava mod

  • Nhấn vào icon Obby Parkour games: lava mod tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt