Solitaire

Solitaire

Card | Cool Games - Puzzle

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 3 tháng 2, 2020

Tính năng trò chơi

We stays true to the classic Solitaire (also known as Klondike Solitaire or Patience Solitaire).
Solitaire is funny, addictive and challenging brain games. Gameplay is very simple to start but hard to master.
Our game is the most easy-to-play with clean and intuitive designs. Meanwhile, we have added many beautiful themes and Daily challenges for you.

Just single tap or drag and drop to move the card, and use the shortest time and moves get the highest scores. Simple and addicting!

==============Features==============
♠ Customizable beautiful themes
♠ Daily Challenge
♠ Unlimited free undo
♠ Unlimited free hints
♠ Draw 1 card
♠ Draw 3 cards
♠ Auto-collect cards on completion
♠ Auto-save game in play
♠ Track your records
♠ Left handed mode
♠ Tablet support
♠ Switch Portrait or Landscape view mode

Train your brain as well as kill time with friends together!
Have fun playing Solitaire!

Ít lại Xem thêm

Chơi Solitaire trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Solitaire trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Solitaire trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Solitaire

  • Nhấn vào icon Solitaire tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt