SortPuz:Water Sort Puzzle Game

SortPuz:Water Sort Puzzle Game

Câu đố | Dark Halo

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 thg 12, 2023

Play SortPuz: Water Sort Puzzle on PC

Sortpuz: Water Sort Puzzle is a puzzle game developed by JoyPuz. BlueStacks app player is the best platform to play this Android game on your PC or Mac for an immersive gaming experience.


Download Sortpuz: Water Sort Puzzle on PC and have loads of fun unifying the different colored water. Solve the puzzle by separating the different colored water that has been placed together. Are you ready to play? Download Sortpuz: Water Sort Puzzle on PC now.


In this fun and relaxing game, solve the puzzle sorting out the colored water until you get all the same colors in a jar. Untangle the colors by separating them from each other, first, into an empty jar, then by topping the same colors. Go through each jar of different colors and separate them, one color at a time. Strategically plan your sorting technique so you won’t get stuck. If eventually you get stuck, restart the level and try not to make the same mistake.


Have lots of fun, sorting through thousands of color sorting levels. You can choose to change the theme of the background to make the game even more exciting. You earn lots of gold coins when you win each level. With this game, you get to relax while at the same time building brain muscles.

Chơi SortPuz:Water Sort Puzzle Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm SortPuz:Water Sort Puzzle Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt SortPuz:Water Sort Puzzle Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt SortPuz:Water Sort Puzzle Game

  • Nhấn vào icon SortPuz:Water Sort Puzzle Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video