TÍNH NĂNG & CHI TIẾT

TriPeaks Solitaire for Everyone! Free card Games for Patience & Solitaire Fans!

TriPeaks Solitaire is a brand new card game experience, filled with fun logic puzzles form the maker of TriPeaks Solitaire Idle Farm!

Solve deals and celebrate your TriPeaks victory with our idle farm game.

Chơi TriPeaks Solitaire Idle Farm trên BlueStacks

BlueStacks 4 là một trình giả lập Android hoàn toàn mới và cũng là nền tảng chơi game duy nhất được thiết kế và xây dựng cho các game thủ.

Tải NgayTriPeaks Solitaire Idle Farm