Score! Hero เกมฟุตบอลที่ไม่ต้องออกแรงวิ่งไปเตะเอง ใช้แค่นิ้วและทักษะการลากล้วนๆ

Score! Hero อีกหนึ่งเกมฟุตบอลจาก First Touch Games ค่ายที่เคยทำให้เกม Score World Goals และ Dream League Soccer ดังมาแล้ว กลับมาคราวนี้มาในรูปแบบของเก...