Chrome
Chrome

Chrome

Google LLC

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Ứng Dụng Trình Duyệt Web nhanh chóng

Chrome là ứng dụng trình duyệt web nhanh chóng cho thiết bị của bạn được kết nối và tiếp cận thông tin. việc bảo mật rất an toàn từ Google LLC là lựa chọn đáng tin cậy cho các bạn trải nghiệm

Play Chrome on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for Chrome in the search bar at the top right corner

  • Click to install Chrome from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Chrome

  • Click the Chrome icon on the home screen to start playing

Watch Video

Tính Năng Đặc Sắc :
– Đồng Bộ Tài Khoản Google
– Bảo Mật
– Dịch tự dộng với nhiều loại ngôn ngữ