Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu
Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu

Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu

GAMOTA INC

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Ỷ Thiên 3D - Nhất thống võ lâm

Tính năng và hoạt động đặc sắc của Ỷ Thiên 3D:
– Công Phá Bí Tịch nâng cao sức mạnh tuyệt đối.
– Kết hôn: phu thê đồng lòng, vĩnh dạ đồng tâm.
– Tiểu Bảo Bảo: Giúp Vô Kỵ tìm lại bảo tàng đã bị đánh mất.
– Vong Tình Cốc: giúp bạn có thêm đá quý và thú.
– Hoàng Mai Nguyệt Ảnh: Thời Trang tuyệt đẹp, đỉnh cao 2017.

Game Features

Game controls

 • Movement
 • Spell Cast

Enhancements

 • Macros
 • Rerolling
 • Farm Mode
 • Multi Instance Sync
 • Game controls
 • Enhancements
Macros
Focus more on the fun part of the game, skip the tedious aspects. Master Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu with Macros. Record yourself completing the monotonous tasks you wish to automate and replay them later with just one keypress.
Rerolling
Speed up the rerolling process in Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu Perform multiple summons and keep looking for the best Heroes. Use Multi-Instance sync to replicate the rerolling mechnasim in all instances.
Farm Mode
Farm in-game resources with ease in Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu. Enable the Farm Mode when running the game in multiple instances. And lower your PC's resource consumption.
Multi Instance Sync
With the Multi-instance Sync, you can do even more in Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu. Sync the action of the main instance and repeat them in real time for all other instances. Sync and sit back, let the game progress unfold.
 • Multi Instance

  Build a kingdom. Collect resources. Do more. With Multi-Instance, playing Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu is even more thrilling. Open multiple instances and play the same game from different accounts.

 • Script

  Automate repetitive tasks in Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu with BlueStacks Script. Write a set of commands to execute a series of actions that you want to automate. Bind it to one key and you are done.

 • Translation Feature

  With BlueStacks, it is possible to play Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu in your local language. Just CTRL+Shift+L to use the Real-Time Translation feature and instantly translate the game in a language of your choice.

 • High FPS

  Get the competitive edge in Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu by enabling the highest FPS. Experience crisper graphics and smoother animations.

Play Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu on PC. It’s easy to get started.

 • Download and install BlueStacks on your PC

 • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

 • Look for Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu in the search bar at the top right corner

 • Click to install Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu from the search results

 • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu

 • Click the Ỷ Thiên 3D – Nhất Niên Hảo Hữu icon on the home screen to start playing

Watch Video

Tính năng đặc sắc của Ỷ Thiên 3D:
– Hệ thống gameplay chân thật, tài hiện hoàn chỉnh thế giới võ hiệp Kim Dung.
– Chức năng chiến đấu đỉnh cao, nâng tầm PK, thỏa sức tung hoành giang hồ, thống nhất Võ Lâm.
– Những bộ tuyệt học danh bất hư truyền: Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di, Như Lai Thần Chưởng, Cửu Dương Thần Công… Sẽ xuất hiện ngay trong chính Ỷ Thiên 3D.
– Hệ thống Cộng Đồng được đẩy mạnh phát huy tối đa sự gắn kết: Bang Hội, Hảo Hữu, Phe Phái, Hộ Tiêu, Cướp Tiêu…