Trong nhiệm vụ Điều tra cổ vật sinh học (Paleontological Investigation) của game Genshin Impact, bạn sẽ cần tìm đến những tảng đá hóa thạch và chụp ảnh chúng. Có 5 vị trí khác nhau tương ứng với những tảng đá khác nhau mà bạn cần tìm và chụp ảnh nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cụ thể nhất để hoàn thành chúng.

Có tổng cộng 5 địa điểm có hóa thạch để người chơi có thể tìm thấy ở dưới lòng đất của The Chasm trong điều tra cổ sinh vật học . Cái nào bạn chụp ảnh trước cũng đều được cả.

Chúng còn được gọi là Strange Rocks. Nếu hoàn thành Điều tra Cổ sinh, Bạn sẽ nhận được những phần thưởng sau:

  • 30 Primogems
  • 60.000 Mora
  • 200 Adventure EXP

Việc hoàn thành nhiệm vụ này cũng như các nhiệm vụ điều tra thủy văn và thần học, sẽ cung cấp cho người chơi thư giới thiệu của Viện hàn lâm. Hiện tại, vật phẩm này sẽ không có tác dụng gì, nhưng sẽ có giá trị khi người chơi đến Sumeru.

Hóa thạch số 1

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Sử dụng điểm dịch chuyển về phía đông trong đường hầm chính Ad-Hoc và đi về phía nam. Cuối cùng, bạn sẽ lướt xuống một số bệ gỗ, nơi có một số con quái. Bạn hãy tấn công nó, và sau đó đi đến ánh sáng màu vàng ở phía trước của Strange Rocks để chụp ảnh.

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Chụp ít nhất một bức ảnh và nói chuyện với Khedive, bạn sẽ bắt đầu Điều tra Cổ sinh vật học.

Hóa thạch số 2

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Dịch chuyển đến điểm dịch chuyển phía bắc trong Khu khai thác chính của The Chasm, bạn hãy đi về phía bắc, đến vị trí của Strange Rocks thứ hai trong Genshin Impact. Nó gần một tinh thể màu hồng tía như hình.

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Strange Rocks này giống với Strange Rocks cuối cùng. Hãy lại gần bức tường và chụp ảnh.

Hóa thạch số 3

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Strange Rocks này là khó tiếp cận nhất vì nó yêu cầu người chơi sử dụng một nhân vật Anemo trên Anemo Monument để tạo ra một số luồng khí hướng lên trên. Nếu không, người chơi có thể bay lên đỉnh và tìm Rương Sang trọng tại đây. Hãy bay lên trên đỉnh và tìm Luxurious Chest Tại đây.

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Strange Rocks này nằm ở phía bên kia của khu vực.

Hóa thạch số 4

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Chỉ còn 2 Strange Rocks nữa trong nhiệm vụ điều tra cổ sinh vật của Genshin Impact. Cái này không quá khó để tìm, vì người chơi chỉ cần đi về phía tây nam của Teleport Waypoint trong Underground Waterway.

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Nó sẽ ở gần một hồ nước, sẽ không có vật cản trở nào để bạn tiếp cận nó.

Hóa thạch số 5

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Strange Rocks cuối cùng nằm ở phía tây nam của bản đồ dưới lòng đất của The Chasm. Nó ở phía tây của The Glowing Narrows , người chơi có thể dịch chuyển về phía tây bắc. Sau đó, chỉ cần đi về hướng đông nam để tìm nó.

Genshin Impact: Cách tìm 5 vị trí hóa thạch trong The Chasm

Sau khi bạn chụp ảnh nó, hãy quay lại Khedive để hoàn thành nhiệm vụ Điều tra cổ sinh vật học.

Chúc các bạn thành công và nhớ tiếp tục chơi Genshin Impact trên PC với BlueStacks nhé!