Bubble Shooter Sweet Panda

Bubble Shooter Sweet Panda

Casual | jinjin mahjong solitaire games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 13 tháng 3, 2020

Tính năng trò chơi

Bubble Shooter Sweet Panda is the newly invented bubble shooting game! Join our brave panda to save cute panda and his best friend! Totally free for download and no Wifi required!

★★★★★★★★This is Why You Will Like Bubble Shooter: ★★★★★★★★

Over700 levels of exciting puzzles!
Tom is a and his friends are group of cute pandas!
It is totally Free!
3 different bubble game modes of challenging fun!
Fun for all ages and gender!
No wifi/data needed!
Really addicting to play and helps relaxing your brain and finger!

★★★★★★★★★This Bubble Game is Very Easy to Play: ★★★★★★★★★★

Press your finger and adjust the direction to shoot~
Release finger, if you hit at bubbles with same color, they will fall!
In Classic Mode, shoot down all the bubbles!
In Save panda Mode, save panda trapped in the bubbles!
In panda Rescue Mode, shoot down all the bubbles around the panda


Contact us if you have any question
Download Bubble Shooter Sweet panda today and become the best bubble shooter!

Ít lại Xem thêm

Chơi Bubble Shooter Sweet Panda trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Bubble Shooter Sweet Panda trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Bubble Shooter Sweet Panda trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Bubble Shooter Sweet Panda

  • Nhấn vào icon Bubble Shooter Sweet Panda tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt